Круглий стіл «Підготовка фахівців за освітніми програмами спеціальності 101 екологія»

В.о. директора КЗ ЛОР «ЛОЦЕНТУМ» Кульчицька Ольга Іванівна 21.11.2019 року  взяла участь у засіданні Круглого столу на тему: «Підготовка фахівців за освітніми програмами спеціальності 101 екологія», який відбувся на базі Львівського національного університету імені Івана Франка ( кафедра біології біологічного факультету).

Захід проводився з метою залучення роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу, надання усім зацікавленим сторонам інформації про освітню програму спеціальності 101 «Екологія» та діяльність за освітньою програмою.
У роботі Круглого столу взяли участь керівники природоохоронних установ, науковці та представники вищих навчальних закладів. Обговорили питання щодо стандарту вищої освіти України для здобувачів трьох науково-освітніх рівнів: бакалаврів, магістрів, аспірантів зі спеціальності 101 «Екологія» та нові умови проведення акредитації у ЗВО відповідно до Положення про акредитацію освітніх програм.

Підсумком зустрічі стало підписання угоди про співпрацю в сфері науково-дослідної роботи та реалізації програм підготовки фахівців-екологів, підвищення якості освіти екологів, відкриття нових освітніх програм зі збереження довкілля, проходження практик, стажування та подальшого працевлаштування випускників Університету.