Інформація про Малу лісову академію (МЛА) Національного лісотехнічного університету України (НЛТУ України)

Мала лісова академія  (МЛА) Національного лісотехнічного університету організована в 1992 році згідно з наказу ректора.

Робота МЛА здійснюється згідно з «Положенням про МЛА НЛТУ України». В МЛА навчались учні з Львівської, Тернопільської, Хмельницької, Дніпропетровської, Кіровоградської, Житомирської, Полтавської та інших областей, а також АР Крим. у 1992-2002 рр. щороку в МЛА навчалось від 140 до 345 учнів.

Згідно з «Положенням про МЛА» її вищим органом є загальні збори. Керівництво академією здійснюється її керівником (голова Ради) МЛА та членами Ради МЛА. Навчання в МЛА здійснюється за такими напрямами: дизайн, економіка підприємств, облік і аудит, менеджмент, екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування, комп’ютерні науки, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, інженерна механіка, хімічна технологія, архітектура, лісове і садово-паркове господарство, лісозаготівля.

Метою МЛА є профорієнтація школярів, розширення їх наукового світогляду, розвитку інтелекту та соціальної активності в справі охорони природи  рідного краю, пізнавальної діяльності та творчих здібностей, залучення молоді до активного процесу  навчання шляхом проведення науково-дослідницької та експериментальної діяльності.

Завданням МЛА є:

-         відбір, подальше навчання і виховання здібних дітей, підготовки до вступу в університет;

-         вивчення біолого-лісівничих, технічних, технологічних  та економічних  дисциплін;

-         залучення молоді до роботи по охороні природи і лісу;

-         допомога молоді у виборі наукової мети, залучення її до наукової творчості, активного процесу навчання;

-         забезпечення науково-дослідної роботи підлітків науковим керівництвом;

-         пропаганда наукових досліджень і розробок членів МЛА через засоби масової інформації;

-         забезпечення необхідної моральної  та матеріальної підтримки дослідницької діяльності членів МЛА.

Для вступу в МЛА подається заява на ім’я керівництва МЛА із зазначенням напряму досліджень. До заяви додаються рекомендації класного керівника, лісничого шкільного лісництва або керівника групи технічної творчості. В МЛА приймаються учні 9-11 класів, які мають добру успішність в школі і проявили нахили до дослідницької роботи.

Термін навчання в МЛА -  2 роки. Заняття проводяться в системі очної та заочної освіти.

Заняття в МЛА проводять досвідчені викладачі та науковці університету.. Під час навчання в МЛА учні виконують конкретну роботу з обраної дисципліни і готують науково-дослідницьку роботу , яку захищають на підсумковій конференції. Вона проводиться в два етапи в рамках Всеукраїнського конкурсу учнів Малої академії наук: перший – тестування з біології, другий – захист науково-дослідницької роботи перед журі, затвердженим ректором університету. Проведення туру-конкурсу випускних робіт слухачів МЛА здійснюється згідно «Положення про проведення туру-конкурсу випускних робіт учнів МЛА».

Кількість учнів, що навчались в МЛА та зайняті ними призові місця на ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу учнів Малої академії наук

Рік Всього Конкурс в МЛА ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу МАН
1 місце П місце Ш місце
2014 р 11 уч. 3 уч.

1 уч. - Приходько О.С. – І місце
2015 р 11 уч. 3 уч.

Заліський Р.,

Зварич А.,

Жук С.

2 уч.

Бавтис П.,

Орловська А.

- Заліський Р.,

Жук С. –

Ш місце.

2016 р 10 уч. 3 уч.

Зварич А.,

Криванчик В.,

Томин Л.

2 уч.

Сирко М.,

Щуцька Х.

- Зварич А.,

Криванчик  В. –

П місце

2017 р 11 уч. 3 уч.

Дацко Я.,

Климишин К.,

Годісь О.

2 уч.

Минів В.,

Райта В.

1 уч.

Чорній Н.

-

Недоліки у роботі МЛА:

1. Вкрай недостатньо слухачів із інших областей України.

2. У роботі МЛА приймають участь лише викладачі лісового та садово-паркового інституту.

Тому на сьогодні розроблено нове положення про МЛА спільно з Національним еколого-натуралістичним центром Міністерства освіти і науки України, яке передбачає розширення діяльності МЛА на Всеукраїнському рівні. Положення про МЛА затверджено Вченою радою НЛТУ протокол № 6 від 27 червня 2018 року. За літні місяці Національний лісотехнічний університет  України допрацює навчальні плани та програми дисциплін та створить навчальні дисципліни МЛА у системі дистанційного навчання НЛТУ. Слухачам буде надано доступ за е-mail для проходження курсів за вибраними відділеннями.

Голова Ради Малої лісової академії

Національного лісотехнічного університету України,

доктор с.-г. наук, професор                                                       Л.С.Осадчук