Методичний відділ

Керівник відділу – Бойко Леся Федорівна

Відмінник освіти України,

нагороджена

нагрудним знаком

«Василь Сухомлинський».

Методична робота – це складова навчально-виховного процесу, спрямована на підвищення професійної компетентності педагогів і, як наслідок, ефективності всього освітнього процесу позашкільного навчального закладу.

Метою діяльності методичної служби є: навчально-методичне забезпечення педагогічного процесу в закладах освіти з еколого-натуралістичної, дослідницької  та природоохоронної діяльності, удосконалення відповідної фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників, розвиток творчого потенціалу та ріст рівня педагогічної майстерності педагогів і педагогічного колективу.

Основні завдання методичної роботи:

 • підвищення фахового рівня, професійної кваліфікації та педагогічної майстерності педагогів закладу шляхом самоосвіти, курсової перепідготовки, семінарів, обміну досвідом роботи та атестації; методична підтримка професійної діяльності керівників  творчих учнівських об’єднань;
 • координація науково-методичної, організаційно-масової та навчально-виховної діяльності міських і районних позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного напряму;
 • інформаційно-видавнича діяльність (підготовка різноманітних методичних матеріалів: рекомендацій, розробок, збірників, посібників, програм, положень, пам’яток, методичних бюлетенів, «Вісника ЛОЦЕНТУМ»);
 • методичний супровід  організації  участі учнів та вихованців навчальних закладів області у регіональних, Всеукраїнських і міжнародних масових еколого-натуралістичних заходах, науково-освітніх проектах та програмах, забезпечення участі їх переможців у національних етапах і турах.
 • вивчення та аналіз рівня науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу;
 • забезпечення інформаційно-методичної підтримки діяльності структурних підрозділів закладу;
 • проектування індивідуальної методичної роботи з педагогічними кадрами (створення педагогічних проектів, персональних портфоліо, з метою розвитку ініціативи та творчого пошуку педагогів у конструюванні й застосуванні інтерактивних, нетрадиційних форм організації навчально-виховного процесу);
 • упровадження досягнень кращого педагогічного досвіду та інноваційних технологій;
 • надання методичної та практичної допомоги педагогам закладів освіти області в організації заходів з розвитку пріоритетних напрямів еколого-натуралістичної роботи;
 • організація діяльності педагогів закладу над єдиною науково-методичною проблемою -  «Метод проектів у сучасному позашкільному навчальному закладі: традиції, перспективи, життєві результати»;
 • співпраця з науковцями, вченими, практиками в розвитку позашкільної і додаткової освіти з екології та біології;
 • здійснення аналітичної діяльності ( відбір і систематизація інформації, ознайомлення вчителів, педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів з науково-методичною інформацією, нормативно-правовими документами, організація своєчасного надходження необхідної інформації);

Масові заходи КЗ ЛОР «ЛОЦЕНТУМ», за організацію і проведення яких відповідають працівники методичного відділу

Бойко Леся Федорівна, завідувач відділу:

-       Всеукраїнський конкурс науково-методичних розробок та віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти;

-       Позашкільні педагогічні читання (Всеукраїнська щорічна заочна виставка видавничої продукції з питань позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму);

-       Всеукраїнський конкурс рукописів навчальної літератури еколого-натуралістичного напряму для позашкільних навчальних закладів;

-       Всеукраїнський конкурс методичних моделей виховного процесу в освітніх закладах «ВИХОВАТИ ОСОБИСТІСТЬ»;

-       Всеукраїнський конкурс «Цікава школа»;

-       Всеукраїнський біологічний форум учнівської та студентської молоді «Дотик природи»;

-       Всеукраїнський конкурс на кращу навчально-дослідну земельну ділянку;

-       Всеукраїнський конкурс винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму (16-23 роки);

-       Всеукраїнський конкурс дослідницько-експериментальних робіт із природознавства «Юний дослідник»;

-       Всеукраїнський конкурс “Юний селекціонер і генетик”;

-       Всеукраїнський конкурс-огляд “Географічний майданчик в дії”;

-       Всеукраїнська трудова акція «Дослідницький марафон»;

-       Міжнародний проект «Моніторинг біорізноманіття в Україні»;

-       Природнича школа учнівської молоді.

Дендюк Наталія Іванівна, методист:

-       Всеукраїнські експедиційно-польові збори команд юних екологів і натуралістів;

-       Всеукраїнський конкурс «Енергія і середовище»;

-       Всеукраїнський конкурс винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму (12-15 років);

-       Національний тур Міжнародного конкурсу молодіжних проектів з енергоефективності “Енергія і середовище”;

-       Еколого-натуралістичний похід “Біощит” в Україні;

-       Всеукраїнський конкурс школярів і учнівської молоді „Вчимося заповідувати”;

-       Обласний конкурс на кращий екологічний  проект з переробки та утилізації новорічних ялинок;

-       Обласний екологічний конкурс «Первоцвіти просять захисту»;

-       Кубок ЛОЦЕНТУМ з гри брейн-ринг «Еко-брейн».

-       Всеукраїнські експедиційно-польові збори команд юних ботаніків;

-       Всеукраїнський конкурс з флористики та фітодизайну;

-       Всеукраїнський фестиваль “Україна – сад”;

-       Всеукраїнський конкурс з квітникарства та ландшафтного дизайну “Квітуча Україна”;

-       Трудова акція “Парад квітів біля школи” ;

-       Всеукраїнський заочний конкурс-огляд внутрішнього та зовнішнього озеленення навчальних закладів “Галерея кімнатних рослин”;

-       Всеукраїнський конкурс “Юний флорист”;

-       Всеукраїнська трудова акція «Плекаємо сад»;

-       Всеукраїнський конкурс «Парки – легені міст і сіл»;

-       Обласний конкурс на кращу екологічну стежку.

E-mail: lodenc@ukr.net; тел/факс  (032) 276-46-07.