26 січня – Всесвітній день екологічної освіти

Всесвітній день екологічної освіти (The World´s Environmental Education Day) бере свій початок з 1972 року, з Декларації Конференції Організації Об’єднаних Націй з проблем навколишнього середовища. На конференції вперше обговорювалася концепція сталого розвитку, а в декларації були перераховані 26 принципів збереження навколишнього середовища, якими керуються по сьогоднішній день.

  • Вперше Всесвітній день екологічної освіти був відзначений в Стокгольмі (Швеція) в червні 1972 року.
  • З 1975 року, коли в Белграді відбувся Міжнародний семінар просвітницької діяльності з питань навколишнього середовища  і була видана Белградська хартія екологічної освіти, проголошуючи свої глобальні цілі, кожного року 26 січня, Всесвітній день екологічної освіти,  відзначається на міжнародному рівні.
  • Екологічна освіта є динамічним та спільним процесом для людського усвідомлення того, що дозволяє виявити екологічні проблеми як глобального, так і місцевого рівнів.
  • Екологічна освіта спрямована на виявлення взаємодій між людиною та довкіллям, а також стосується гармонізації діяльності людини з природою на основі сталого розвитку для забезпечення якості життя майбутніх поколінь.
  • У країнах, що розвиваються, більшість екологічних проблем спричинені недостатньою освіченістю населення. Необхідно не тільки сприяти інформуванню населення, а й розвивати відповідну його поведінку.
  • Основні завдання Всесвітнього дня екологічної освіти –

підкреслити важливість екологічної освіти як наукової дисципліни, яка приділяє особливу увагу соціальному аспекту екологічних проблем і фокусується на формуванні обізнаності, знань, навичок і мотивації, необхідних для вирішення і запобігання виникненню екологічних проблем.